Skip to product information
1 of 4

maivangshop

Mai giáo Thủ Đức (Mai siêu nụ)

Mai giáo Thủ Đức (Mai siêu nụ)

Regular price $120.00 USD
Regular price Sale price $120.00 USD
Sale Sold out
  • Cây cao khoảng 12 inches
  • Cây đang có nụ, chưa nở hoa (hoa trong hình chỉ là minh họa)

Giống mai ghép giảo Thủ Đức hoa nở từ 8 đến 12 cánh, thời gian ra hoa đến khi tàn từ 7 đến 10 ngày, rất thích hợp chơi Tết

Vui lòng gọi (941) 301-9251 nếu có bất kỳ câu hỏi nào về loại cây này.

All sales are final. NO REFUNDS OR REPLACEMENTS will be given.

Materials

Shipping & Returns

Dimensions

Care Instructions

View full details

Image with text

Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.

  • Free Shipping

    Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.

  • Hassle-Free Exchanges

    Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.