Skip to product information
1 of 4

maivangshop

Cúc mai Tư Long

Cúc mai Tư Long

Regular price $150.00 USD
Regular price Sale price $150.00 USD
Sale Sold out

Mai Cúc 4 Long có xuất xứ từ Bình Định

Hoa khoảng 40 mấy cánh, mặt hoa vun, cánh hoa nhăn

Hoa to và có nhụy nhỏ, rất đều bông

Đọt màu xanh, lá to

Giống 4 Long kháng bệnh rất tốt

Vui lòng gọi (941) 301-9251 nếu có bất kỳ câu hỏi nào về loại cây này.

All sales are final. NO REFUNDS OR REPLACEMENTS will be given.

Materials

Shipping & Returns

Dimensions

Care Instructions

View full details

Image with text

Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.

  • Free Shipping

    Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.

  • Hassle-Free Exchanges

    Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.